|

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00)

Część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek, godz. 8.00)

Egzaminy zostaną przeprowadzone w budynku CKZiU w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53

Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przynajmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem.

 

Podobne wpisy