|

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r. Część pisemna — 22 sierpnia 2023 r. (wtorek, godz. 9:00) Część ustna — 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek, godz. 8.00) Egzaminy zostaną przeprowadzone w budynku CKZiU w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53 Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przynajmniej 30…