Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Uroczystość nadania imienia szkołom dla młodzieży w Centrum Kształcenia

17 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia szkołom dla młodzieży. Patronem CKZiU został generał Władysław Sikorski – żołnierz i polityk, który w czasie II wojny światowej pełnił funkcję premiera RP na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Stanowi dla młodzieży wzór postawy patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która będzie celebrowana w przyszłym roku.

W holu warsztatów szkolnych przygotowano wystawę prezentującą gen. Władysława Sikorskiego jako polityka, żołnierza oraz zwykłego człowieka. Dzięki wystawie przybliżono jego sylwetkę.

Ten dzień był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Rada Rodziców CKZiU w sposób uroczysty przekazała Sztandar szkole. Dyrektor Jerzy Rozynek oraz reprezentacja nauczycieli, pracowników i uczniów złożyli ślubowanie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Sztandar ma kształt prostokątny, a na jego tle umieszczone jest godło państwa. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W górnej części rewersu znajduje się nazwa zespołu : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W środkowej części umieszczony jest haftowany portret gen. Władysława Sikorskiego otoczony napisem „Szkoły im. Gen. Władysława Sikorskiego”.

Sztandar CKZiU został ufundowany przez Radę Rodziców oraz dobrowolnych darczyńców, którym dziękujemy. Darczyńcy podpisali akt fundacyjny.

Na uroczystości nie zabrakło znakomitych gości, którzy uświetnili ja swoją obecnością.

W czasie uroczystości Dyrektor Pan Jerzy Rozynek podpisał porozumienie z Dowódcą 5. Pułku Artylerii w Sulechowie Panem płk Jackiem Kilińskim. W ramach porozumienia młodzież kształcąca się w technikum i zasadniczej szkole zawodowej zdobędzie przygotowanie wojskowe.

Chwile, które społeczność szkolna i zaproszeni goście przeżyli w czasie dzisiejszej uroczystości są wyjątkowe i niezapomniane. Można w tym miejscu zacytować naszego Patrona:

„Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie”.

                                                                                                   Monika Dziadek

Galeria zdjęć z uroczystości

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content