Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)

informuję,:

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content