Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Egzaminy

PILNE

Uczniowie zdający egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024, deklaracje na egzamin poprawkowy mogą składać do 4.04.2024r. w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content