Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Informacje

Oferta wybrana przez Radę Rodziców: wariant III i wariant VI (w dokumencie, oba wiarianty oznaczone są na kolor czerwony.)

Okres ubezpieczenia NNW uczniów – TUZ UBEZPIECZENIA
01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.
Polisa nr: SZG 0000475
Nr pośrednika 3-21-374

Jak zgłosić szkodę:
1. Telefonicznie: 22 327 60 60 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 18.00 2. Na stronie internetowej www.tuz.pl w zakładce:
Likwidacja szkód – za pośrednictwem Formularza: Zgłoś szkodę.

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content