|

INTEGRACJA KLAS I

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołów klasowych 1TB, 1TD, 1TA

Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to „bezpieczna baza” do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Klasa zżyta ze sobą chętnie podejmuje się realizacji nowych, coraz trudniejszych zadań. Ponadto uczestnicy zajęć integracyjnych nabywają i rozwijają umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Dzięki temu kształtuje się u młodzieży postawa prospołeczna, za którą idzie poczucie odpowiedzialności za innych i częstsze udzielanie pomocy.

Dziękujemy Hotelowi Texicana w Kalsku za umożliwienie klasom organizacji spotkania integracyjnego oraz życzliwość i miłą atmosferę.

Wychowawca kl.1TB J. Kozłowska, 1TD. L. Fiedorowicz, 1TA J. Nowak

no images were found

Podobne wpisy