Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

Kierunki kształcenia

Technikum - 5 letenie

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnie

Rekrutacja 2024/2025

Skip to content