|

HOTELARZE Z ITC KONFRONTUJĄ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ


08.01.2024r. młodzież z klasy I TC o specjalności hotelarz mieli możliwość zweryfikowania wiadomości zdobytych na zajęciach teoretycznych z hotelarstwa w autentycznych warunkach partnerskiego hotelu Winny Dworek w Górzykowie.

Uczniowie zwiedzili cały obiekt, w którym przyjmowani są goście oraz mieli możliwość dyskusji z personelem recepcji. Ponadto, poznali specyfikę funkcjonowania obiektu hotelowego, restauracji hotelowej, ze szczególnym uwzględnieniem układu funkcjonalnego zakładu hotelarsko-gastronomicznego. Jedynie łączenie teorii z praktyką daje synergię pełnego zrozumienia specyfiki tego zawodu.

Opiekun klasy
Wojciech Kouhan

Podobne wpisy