Plan lekcji
14 Fizyka / Matematyka 15 J. niemiecki 16 J. polski 17 Fizyka 21 J.angielski 22 EDB 23 Czytelnia 26 J. angielski
28 Matematyka 29 Historia, WOS 30 Historia, WOS 31 Matematyka 32 Biologia 34 Geografia 35 J. niemiecki 36 Przedmioty Gastronomiczne
37 J.niemiecki 8B Obsluga konsumenta 39 Pracownia gastronomiczna 41 J. angielski 42 Matematyka 44 J. angielski 45 J. polski 46 J. niemiecki
49 J. niemiecki 50 Religia 52 J. niemiecki 8C Pracownia gastronomiczna 8A Pracownia gastronomiczna SGBa Sala gimnastyczna SGBb Sala gimnastyczna SGBc Sala gimnastyczna
SGAa Sala gimnastyczna SGAb Sala gimnastyczna SGAc Sala gimnastyczna 106 Przedmioty zawodowe 107 Religia 109 Informatyka 110 Pracownia ekonomiczna 111 Pracownia elektryczna
112 Pracownia elektryczna 113 Pracownia mechatroniczna 114 Pracownia mechartoniczna 201 Informatyka 202 Przedmioty ekonomiczne 203 Przedmioty ekonomiczne 204 J. polski 205 Przedmioty zawodowe
206 J.polski 207 Pracownia montażu komputerów i urządzeń peryferyjnych 208 Informatyka 209 Informatyka 210 Pracownia sieci komputerowych W4 Pracownia logistyczna W5 Pracownia logistyczna We Warsztat elektryczny
Wm Warsztat mechaniczy Wg Warsztat gastronomiczny Wg1 Warsztat gastronomiczny 51 J. angielski 3 Doradztwo zawodowe 7_B Pracowania Hotelarstwa 6_B Pracowania Hotelarstwa 38 przedmioty gastronomiczne