Plan lekcji
K.Andrasiak (KA) E.Bednarek (EB) S.Białobrzycka (SB)
R.Chwin (RC) J.Cios-Góralczyk (JC) M.Czulak (MC)
R.Domagalska (RD) M.Dziadek (MD) L.Fiedorowicz (FB)
J.Filocha-Majewska (JF) M.Gadomska (MG) L.Garbowski (LG)
A.Gąsiewska (AG) A.Graczyk (GA) M.Gregor (GR)
Ł.Grzendzicki (ŁG) R.Grześkowiak (RG) B.Halasz (BH)
E.Helińska (EH) E.Hołub-Aboulker (EA) R.Jachimowicz (RJ)
A.Jasiak (AJ) M.Jastrząb (MJ) J.Kaczmarek (Kx)
R.Kasperek (Kw) M.Kędziora (MK) J.Klikowicz (JK)
G.Kobyłecki (GK) A.Kostyszyn (AK) M.Koteluk (KE)
W.Kouhan (KU) J.Kozłowska (KJ) M.Kulwanowski (IK)
W.Kuśnierek (WK) U.Landyszkowska (UL) A.Lasota (LS)
G.Łazański (GŁ) A.Leśniak (AL) M.Łuszczyńska (MŁ)
G.Mackiewicz (GM) B.Marciniak (BM) A.Mleczkowska (AM)
M.Mospan (MM) M.Nocuń (MN) A.Nocuń (NU)
A.Nowak (NO) J.Nowak (JN) H.Pacyna (PA)
I.Pierzchlewska-Tomaszewska (IP) J.Podhajska (JP) E.Podyma (EP)
L.Przybysz (LP) A.Rektor (AR) J.Retkiewicz (JR)
J.Rozynek (RO) R.Rozynek (RR) W.Sieńkowska - Załucha (WS)
A.Smolik (AS) M.Stańkowska (MS) K.Stein (ST)
P.Strojek (PS) K.Talaga (KT) E.Towarek (ET)
A.Wojtaszczyk (WO) W.Wyszomirski (WW) A.Zarówny (ZA)
A.Zięba (AZ)