Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2023.

Harmonogram egzaminów

Informacja o materiałach i przyborach

Informacja o dostosowaniach

Harmonogram egzaminów ustnych:

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2022.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2021.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2020.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2018.

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2017.


Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2016.

Szczegółowe harmonogramy egzaminów ustnych