02wrz/15

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zmiana zasad ich składania – nowe formularze deklaracji

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że po nowelizacji  przepisów prawa dotyczącego systemu egzaminów zewnętrznych – kwestię składania deklaracji przystąpienia do „nowego” egzaminu zawodowego określa § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji NarodowejCzytaj więcej….