Kierunki kształcenia w CKZiU

Technikum – 5 letnie
– technik informatyk,
– technik programista,
– technik ekonomista,
– technik mechatronik,
– technik hotelarstwa;
– technik logistyk;
– technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnie
– kucharz;
– elektryk;
– inne zawody wymienione w klasyfikacji zawodów po wcześniejszym podpisaniu umowy o pracę w zakładzie przemysłowym, usługowym lub rzemieślniczym.