Kadrę kierowniczą tworzą:
dyrektor: mgr inż. Jerzy Rozynek
wicedyrektorzy: dr inż. Maria Stańkowska, mgr inż. Wojciech Wyszomirski

Kadrę nauczycielską tworzą:

01. mgr Andrasiak Klaudia
02. mgr Andrzejewska Magdalena
03. mgr. inż. Bednarek Ewa
04. mgr. inż. Białobrzycka Sylwia
05. mgr Chwin Renata
06. mgr Cios-Góralczyk Jolanta
07. inż. Czerwonka Agnieszka
08. mgr Dębowa Agnieszka
09. mgr Domagalska Renata
10. mgr Dziadek Monika
11. mgr Fiedorowicz Lidia
12. mgr inż. Filocha-Majewska Jolanta
13. mgr Gadomska Małgorzata
14. mgr Garbowski Leszek
15. mgr Gąsiewska Agnieszka
16. mgr Górecka-Atkinson Barbara
17. mgr Graczyk Aneta
18. mgr Gregor Marta
19. ks. mgr Grzendzicki Łukasz
20. mgr Grzeœkowiak Roman
21. mgr Helińska Ewa
22. mgr Hołub-Aboulker Ewa
23. mgr Jachimowicz Ryszard
24. mgr Jastrząb Monika
25. mgr Kaczmarek Romualda
26. dr inż. Kasperek Radosław
27. mgr Kędziora Mirosław
28. inż. Klikowicz Janusz
29. dr inż. Kobyłecki Grzegorz
30. mgr Korzyb Marta
31. mgr Kostyszyn Agata
32. mgr inż. Koteluk Marcin
33. lic. Kouhan Wojciech
34. mgr inż. Kozłowska Justyna
35. mgr inż. Kulwanowski Marcin
36. mgr Kuœœnierek Wioletta
37. mgr Landyszkowska Urszula
38. dr inż. Lasota Agnieszka
39. mgr inż. Leœœniak Andrzej
40. mgr Łazański Gregorz
41. mgr Łuszczyńska Małgorzata
42. mgr Mackiewicz Grażyna
43. mgr Marciniak Beata
44. mgr inż. Marszewska Urszula
45. mgr inż. Mleczkowska Agnieszka
46. mgr Mospan Martyna
47. mgr inż. Napierała Klaudia
48. mgr Nocuń Aleksander
49. mgr Nocuń Małgorzata
50. mgr inż. Nowak Agnieszka
51. mgr inż. Nowak Jolanta
52. mgr Pacyna Halina
53. mgr Pająkk Marta
54. mgr Pierzchlewska-Tomaszewska Iwona
55. mgr inż. Podhajska Justyna
56. mgr Podyma Ewelina
57. mgr inż. Przybysz Ligia
58. mgr Rektor Anna
59. mgr inż. Retkiewicz Janina
60. mgr inż. Rozynek Jerzy
61. mgr Rozynek Renata
62. mgr Sieńkowska-Zaucha Wiesława
63. mgr Smolik Anna
64. dr inż. Stańkowska Maria
65. mgr Stein Katarzyna
66. mgr Strojek Paweł
67. mgr Szponer Małgorzata
68. mgr Œwišder Joanna
69. mgr inż. Talaga Kazimierz
70. mgr inż. Towarek Elżbieta
71. mgr inż. Wojtaszczyk Andrzej
72. mgr inż. Wyszomirski Wojciech
73. mgr Zamolska Krystyna
74. inż. Zarówny Anna
75. mgr Zięba Alina
76. mgr Ziobrowska Katarzyna