W kwietniu klasy ekonomiczne: 3TD oraz 4 TC brały udział w rozprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie rejonowym, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Młodzież uczestniczyła w dwóch rozprawach. Pierwsza dotyczyła zwolnienia dyscyplinarnego pracownika i zakończyła się wyrokiem podtrzymującym zwolnienie dyscyplinarne. Druga rozprawa związana była z uznaniem wypadku w pracy. Sędzia przed każdą rozprawą wprowadzał nas w tematykę sprawy, a po jej zakończeniu pytał o nasze wrażenia.

Dzięki takim wyjazdom możemy zobaczyć jak wygląda rozprawa, jakie zasady panują na sali rozpraw, a także zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem.

Ligia Przybysz
Agata Kostyszyn