14 kwietnia uczniowie klas ekonomicznych i logistycznych – 1 TE, 2 TD, 3 TD, 4TC odwiedzili Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Zielonej Górze.

Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Elżbieta Niemczynowska-Kopyto, która przybliżyła młodzieży zakres działalności stowarzyszenia.

Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu Pani Barbary Rosińskiej- głównej księgowej, syndyka, biegłej sądowej a także członka zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tematem wykładu były ” Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych”.
Podczas wystąpienia Pani Rosińska przybliżyła uczniom pojęcia kosztu, nakładu i wydatku. Omówiła znaczenie kosztów i metody redukcji kosztów w przedsiębiorstwie. Przybliżyła również rodzaje kosztów i nakładów w firmie logistycznej.

Dzisiejsze spotkanie pozwoliło młodzieży rozszerzyć wiedzę i skonfrontować zdobyte wiadomości z praktyką.

Uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci przyjęci przez organizatorów spotkania. W planach jest organizacja dalszych wykładów związanych z rachunkowością, kadrami i płacami.

Halina Pacyna
Lidia Fiedorowicz
Agata Kostyszyn
Ligia Przybysz