PROTOKÓŁ Z WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY CKZiU W SULECHOWIE

W dniu 21 listopada 2022r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Klasy głosowały zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Szkolną Komisję Wyborczą.

Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:
oddano głosów – 531, w tym:
głosy ważne – 524
głosy nieważne – 7

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej:
Bandosz Oskar 58 głosów
Młynarzcak Aleksandra 43 głosy
Suder Stanisław 150 głosów
Szopa Michał 189 głosów
Szymańczuk Wiktoria 38 głosów
Worosz Kinga 46 głosów

Na podstawie powyższych wyników, Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2022/2023 zostaje: Michał Szopa.