Zgłoś się!
Zgłoszenia do poniedziałku 21.11.2022.

Jak?
Osobiście w gabinecie psychologa (pokój nr 7 w budynku na Armii Krajowej),
Napisz meila na dzienniku Vulcan do mnie: Barbara Górecka – Atkinson.
Zapraszam do kontaktu.