W dniu 03.11.2022 odbyła się wycieczka do Wrocławia na przedstawienie w języku angielskim pt. „Peter Black”. Taka forma kontaktu z językiem obcym to ciekawe doświadczenie, które pomaga uczniom w zapamiętaniu nie tylko angielskich zwrotów i słów wykorzystanych w spektaklu, czy wykorzystaniu języka angielskiego w kontekście nakreślonym przez wybrane sceny ale również uczy ich m.in. tolerancji, empatii, rozwija wyobraźnię, ćwiczy umiejętności skupienia.

W Centrum kultury Agora, w sali widowiskowej zagrali dla nas aktorzy z Centrum Teatralnego. Uczniowie chętnie uczestniczyli w przedstawieniu, które dostarczyło mnóstwo pozytywnej energii, zabawy oraz dało możliwość spotkania z językiem angielskim. W drodze powrotnej zdali śpiewająco test ze zrozumienia treści występu, który odbył się w postaci pytań quizowych z nagrodami.

Zachęcam do zapoznania się z czterema przykładowymi e-mailami w języku angielskim napisanymi przez uczennice klasy 1TD z ich opiniami po wycieczce poniżej:

1.
Hi Julia!
How are you? I’m really fine! How’s your school?
I want to tell you about my trip to Wrocław. I’ve been in Wrocław because I wanted to watch the show in English language about Peter Black.
This show was really interesting, fun and I’m really glad that I could watch it. This show was interesting because you can have new experiences and my English now is better. What do you think? about it? I hope that you write to me soon.

Julia S.

2.
Hi Anna!
How are you? Last week I was on a school trip in the theatre. We were watching a performance called ” Peter Black”. It was about an unlucky man, his name was Peter Black. I enjoyed watching this spectacle because it was very funny and interesting. I really liked one scene where Peter was riding a super small Chinese bike. I think you would really like it too.

Take care,
Maja K.

3.
Hi Magda!
How are you? Last Thursday I was in the theatre with my class. The performance called “Peter Black”. It was so funny. My friend Wiktoria and I couldn’t stop laughing at the main character who was riding a little Chinese bicycle. Now on English lessons we only talk about this performance. I have to go! Write me back! See you. Bye!

Wiktoria R.

4.

Hi Sieme, How are you ?
Last week I was on a school trip to the theatre with my classmates. The performance was about Peter Black and his life. I really enjoy the performance because sometimes it was funny. The play was very interesting. The trip was fun. You must watch it. Maybe we can watch it together? Write to me soon.

Nikola Ś.