Dnia 1 czerwca 2022 r uczniowie z klas gastronomicznych 3 TC i 3 TEZ przystąpili do szkolnego konkursu o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie w zakresie kwalifikacji HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań.

Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości uczniów przed częścią teoretyczną egzaminu zawodowego. Zakres materiału obejmował treści z przedmiotów zawodowych, które uczniowie zrealizowali przez trzy lata nauki na różnych jednostkach modułowych.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Najlepsze wyniki otrzymały uczennice:
– 1 miejsce Wiktoria Sołtys 3 TEZ
– 2 miejsce Julia Pełka 3 TEZ
– 3 miejsce Kinga Benysek 3 TEZ

Wszyscy uczniowie utrwalili sobie treści materiału z kwalifikacji HGT.02 i już bezstresowo mogli przystąpić do egzaminów zawodowych w sesji letniej.

Organizatorzy konkursu: mgr inż. Urszula Marszewska i mgr inż. Sylwia Białobrzycka