W dniu 27 maja 2022r. w godz. 9:00-13:00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, organizuje Festiwal zawodów- Dzień Otwarty Szkoły. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych, ich rodziców, wychowawców, mające na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu ważnej, życiowej decyzji, jaką jest wybór dalszej drogi kształcenia.

Tego dnia prezentowane będą wszystkie kierunki kształcenia, pokazy umiejętności uczniów szkoły przygotowane specjalnie dla naszych gości.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Serdecznie zapraszamy!!!