Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 21 lutego 2022 r. w szkołach wchodzących w skład CKZIU w Sulechowie rozpoczynamy pracę w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie przypominam o dalszym funkcjonowaniu centrum w reżimie sanitarnym, nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk w pomieszczeniach zamkniętych.