Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. ( MS Teams).

Ograniczenie funkcjonowania szkół nie dotyczy: branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.