W dniu 06 grudnia 2021roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbył się „Mikołajkowy konkurs z wiedzy o żywności i prawidłowym żywieniu” dla klas gastronomicznych i hotelarskich.

Rywalizowało ze sobą 28 uczniów z klas 1 TC, 3 TC, 3 TEZ oraz 3 BAP.
Do rozwiązania było aż 40 pytań na poziomie Olimpiady z Wiedzy o Żywieniu na  etapie szkolnym. Pytania obejmowały zagadnienia związane z ogólnej wiedzy o żywieniu, z dietetyki, ogólnej technologii żywności oraz technologii gastronomicznej.

I miejsce zajęły dwie uczennice klasy z klasy 3TC:
Julianna Lesiuk oraz Klaudia Nowak

II miejsce zajęła uczennica z klasy 3 TEZ:
Aleksandra Bilińska

III miejsce zajęła uczennica z klasy 3TC:
Oliwia Dzierżyńska

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu zwłaszcza klasom pierwszym, ponieważ dla nich ten test był szczególnie trudny.
Urszula Landyszkowska