Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. (…) Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. (Matka Teresa z Kalkuty)

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy – okazując dobrą wolę, życzliwość i troskę o bliźnich – zaangażowali się w akcje: Pomoc dla Bartka, życzenia dla Seniorów, życzenia dla Pracowników i Pacjentów szpitala, przygotowanie paczek dla drugiego człowieka, by sprawić radość na święta Bożego Narodzenia.

Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły oraz wszystkim ludziom dobrej woli za dar serca.

Życzymy spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Z wyrazami wdzięczności opiekunowie Wolontariatu i Samorządu Szkolnego.