W październiku br w CKZIU 15 uczniów kierunków technik mechatronik i technik informatyk w ramach projektu ”Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyło w kursie „ Uprawnienia elektryczne do 1KV”. Szkolenie, zorganizowane przez firmę „INFO-BIZ” z Grudziądza, na wysokim poziomie przeprowadzili Pan Waldemar Olczak i Pan Mieczysław Lucinkiewicz .

Bardzo dobre przygotowanie kursantów zaowocowało pozytywnie zdanym egzaminem i uzyskaniem ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO WYDANEGO PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ SEP. Świadectwo to uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną. Jest także potwierdzeniem posiadanych umiejętności z przygotowaniem do pracy w zawodzie, co umożliwia również podjecie własnej działalności gospodarczej. Branża energetyczna to niezwykle przyszłościowy segment rynku, niedługo bowiem cały świat będzi
funkcjonował w oparciu o sieć energetyczną.

Gratulujemy uczestnikom kursu zdobycia kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawcę.