Od września 2021 roku zapraszam wszystkich chętnych uczniów do uczestnictwa w zajęciach Szkolnego Koła Fotograficznego.
Idea powołania koła fotograficznego to rozszerzanie zainteresowań uczniów i form spędzania czasu wolnego, nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie tematyki związanej z fotografią.
Prowadząca zajęcia: Barbara Górecka – Atkinson

Prowadząca o sobie:
• Interesuję się fotografią od kilku lat, nie mam formalnego wykształcenia w tym kierunku, ukończyłam semestralny kurs fotografii cyfrowej. Robię głównie zdjęcia ludziom (szczególnie dzieci) jak i krajobrazów.
• Z wykształcenia jestem psychologiem i taką też funkcję pełnie u Nas w szkole.
• Lubię podróżować, zwiedzać i także w czasie tych wyjazdów robię zdjęcia.

Miejsce i czas realizacji zajęć
• Gabinet nr 7 na ul. Armii Krajowej.
• Spotkania będą odbywały się cyklicznie we wspólnie ustalonym terminie.

Uczestnicy
• uczniowie CKZiU w Sulechowie;
• liczba uczestników do 10 osób.

Cele Szkolnego Koła Fotograficznego
• Poznanie podstaw fotografii i obsługi aparatu,
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą, otaczającymi nas zdarzeniami i budynkami,
• Rozwijanie kreatywności oraz twórczości,
• Zdobycie wiadomości i podstawowych umiejętności z zakresu, oprogramowania wykorzystywanego do fotografii cyfrowej oraz obróbki zdjęć,
• Wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości na otaczające okoliczności.

Pierwsze spotkanie 28 września (wtorek)
godzina 14.20
Sala 7 w budynku na ul. Armii Krajowej