Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r. – zostało zaplanowane według następującego harmonogramu:

8:00 – klasy III i IV

9:00 – klasy II

10:00 – klasy I