Wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji letniej będą do odebrania w dniu 8 września 2021 w sekretariacie szkoły.