Dnia 1 września 2021 roku o godzinie 9.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Uczniowie klas pierwszych w następujących salach:

Listy klas są umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku „A” przy ul. Piaskowej 53.

Pozostałe klasy według ustaleń z ubiegłego roku szkolnego.