Kursy zawodowe dla uczniów klas II i III branżowej szkoły I stopnia (turnus od 6 września do 3 października) odbędą się w CKZ Zielona Góra w następującym systemie:
– cukiernik I stopień: od 6 września do 19 września – stacjonarnie; od 20 września do 3 października – on-line,
– mechanik pojazdów samochodowych III stopień, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III stopień, sprzedawca III stopień oraz lakiernik samochodowy II stopień: od 6 września do 19 września – on-line; od 20 września do 3 października – stacjonarnie