Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26 i 27 sierpnia 2021 r. w budynku Centrum przy ulicy Piaskowej.

26 sierpnia 2021 r.
– matematyka,
– geografia,
– administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
– urządzenia elektryczne.

27 sierpnia 2021 r.
– pozostałe przedmioty.

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 8.00
Zdający zgłaszają się w szkole o godzinie 7.50