25 lutego 2020 roku w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się X Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. CKZiU wystąpiło w roli gospodarza. Starosta Zielonogórski Pan Krzysztof Romankiewicz uroczyście otworzył targi, a dyrektor CKZiU Pan Jerzy Rozynek powitał zaproszonych gości. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Targi to szansa dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłe życie, aby poznali oferty kształcenia uczelni wyższych z całego kraju oraz propozycje lokalnych pracodawców i przedsiębiorców.
Na tegorocznych targach pojawiło się 21 wystawców. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.

Uczniowie poznali ofertę uczelni wyższych oraz lokalnych firm i przedsiębiorstw. Ich przedstawiciele zachęcali do podjęcia pracy w ich placówkach.
Mamy nadzieję, że targi przyniosły zamierzony efekt i pomogą młodym osobom w wyborze przyszłej drogi zawodowej.

Monika Dziadek