W dniu 25 lutego 2020r. od godz. 9:00 do godz. 13:00, w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, odbędą się X Powiatowe Targi Edukacji i Pracy pod patronatem Starosty Zielonogórskiego, na które serdecznie zapraszamy.

Udział w targach zapowiedzieli wystawcy z całego kraju. Targi są doskonałą okazją do poznania ofert pracy firm oraz możliwości studiowania.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W załączeniu lista wystawców oraz program Targów.