Na lekcjach z organizacji gospodarki magazynowej dwie klasy zakładały swoje przedsiębiorstwa logistyczne. Rywalizacja polegała na zbudowaniu fikcyjnej firmy np. handlowej, usługowej bądź produkcyjnej, podając jej nazwę z naszkicowanym logiem. Należało określić misję i rolę zakładu, opisać atrakcyjność branży, ocenić słabe i mocne strony korporacji na tle konkurencji.

Uczniowie wypisali na plakatach korzyści, które wynikają z nabycia i użytkowania ich produktu, określali cechy swojego towaru – parametry i właściwości, markę, rozmiar, kształt, opakowanie, ciężar, stylistykę, kolor itp. Swój wyrób później musieli zmagazynować, określić transport wewnętrzny (wózki widłowe, dźwignice, przenośniki) i transport zewnętrzny (środek transportu, którym zostaną dostarczone produkty do pośrednika lub klienta np. kolej, transport ciężarowy, powietrzny, wodny).

Na koniec rozgrywek młodzież opisała zakupy, miejsce docelowe towaru oraz formę promocji produktu (czy to będzie reklama, targi, wystawy, próbki towaru, plakaty, środki akwizycji, media, ulotki, Internet).

Zwieńczeniem wysiłku młodzieży było opisanie, jak i w co będzie firma inwestować, gdy dojdzie do nasycenia rynku oraz spadku intensywności sprzedaży, która trwa do całkowitego zejścia produktu z rynku.

Lekcja była źródłem ogromnej radości i pełnej humoru atmosfery rywalizacji.

Justyna Kozłowska