18 listopada ekonomiści z klasy 1TE i 3TiE , wraz z p. L.Przybysz i p. H. Pacyną, mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez Panią Barbarę Rosińską. Odczyt odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/Zielona Góra. Tematyka wykładu dotyczyła kosztów. Pani Rosińska przybliżyła młodzieży rodzaje kosztów i sposoby ich ewidencji. Młodzież miała możliwość kontaktu z aktywnie pracującymi księgowymi. Uczniowie poznali też specyfikę pracy księgowego.

Ligia Przybysz