22 maja w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze odbyła się konferencja adresowana do młodzieży pt.: „POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI – rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Zielonej Górze i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Dzień konferencji był również dniem nagrodzenia uczestników konkursu, w którym to za zadanie mieli napisać esej pt. : „Czy prawo jest zawsze sprawiedliwe i czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności”. Z naszej szkoły udział w konferencji brało czworo uczniów: Mateusz Pokrywka, Patryk Szymańczuk i Filip Krasnowski z II TL oraz Kacper Płonka absolwent klasy IV TL. Wprawdzie nie zdobyliśmy nagrody, ale za to mogliśmy uczestniczyć w swoistym wykładzie prowadzonym przez adwokatów, sędziów, profesorów w tym prof. dr hab. Stanisława Waltosia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, adw. Krzysztofa Seweryna Szymańskiego (Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze), SSO Arkadiusza Opali (z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze), prof. dr hab. Katarzynę Dudkę z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wszystkie tematy poruszane na konferencji oraz debacie dotyczyły naszego życia codziennego w świetle prawa oraz statusu sądownictwa w społeczeństwie. Młodzież uczestniczyła w dyskusji na temat tego czy sprawiedliwość jest dobrem oczekiwanym społecznie, czy pojęcia „sprawiedliwość” i „prawo” są pojęciami tożsamymi oraz czy idea sprawiedliwości może zostać zrealizowana bez przepisów prawa i stosujących te przepisy sądów. Była to bardzo ciekawa konferencja służąca budowaniu świadomości oraz wiedzy prawniczej młodzieży.

Koordynator spotkania
Halina Pacyna