Festiwal Zawodów
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sulechowie

W dniu 20 marca 2018r. w godz. 8:50 – 12:30 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie organizuje Festiwal zawodów – Dzień Otwarty Szkoły. Jest to przedsięwzięcie skierowane do gimnazjalistów, ich rodziców, wychowawców, mające na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu ważnej, życiowej decyzji, jaką jest wybór dalszej drogi kształcenia.

Tego dnia prezentowane będą wszystkie kierunki kształcenia, pokazy umiejętności uczniów szkoły przygotowane specjalnie dla gimnazjalistów, spotkania z pracodawcami.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Serdecznie zapraszamy!!!