Masz talent dziennikarski?
Jesteś dobrym obserwatorem?
Łatwo zdobywasz informacje?
Możesz rozwijać swoją pasję, rozpoczynając współpracę
z redakcją szkolnej gazetki.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do opiekunów pisma pani Moniki Dziadek (sala 204 budynek A), pani Agnieszki Mleczkowskiej (W5) lub nauczyciela polonisty.

zapraszamy

redakcja