1 września nauczyciele i uczniowie ZSP, pełni zapału do pracy, powitali nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnił swoim przybyciem  Pan Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, który życzył wszystkim rozpoczynającym naukę oraz gronu pedagogicznemu dalszych sukcesów w pracy. Pogratulował uczniom rozpoczynającym naukę w ZSP dobrego wyboru szkoły, ze względu na dużą liczbę nagradzanych co roku osób za osiągnięcia sportowe i naukowe oraz wysoki poziom imprez artystycznych. Życzył najmłodszym, aby również znaleźli się w gronie wyróżnionych.

Jak co roku powitano uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie
w obecności starszych kolegów.

Pochwała należy się młodzieży z pocztu sztandarowego, debiutującej w tej zaszczytnej roli.

Wszystkim pracownikom i młodzieży życzymy sukcesów.