Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli uzupełniające kompetencje:

 1. Techniki radzenia sobie ze stresem
 2. Kuchnia molekularna
 3. Sztuka carvingu
 4. Nowoczesne techniki kulinarne
 5. Uprawnienia elektryczne do 1 kV
 6. Montaż sieci światłowodowych
 7. Programowanie obrabiarek CNC
 8. Obsługa maszyn i linii technologicznych w przemyśle spożywczym
 9. Systemy i sieci komputerowe
 10. Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 11. Tworzenie aplikacji internetowych
 12. Programowanie PLC
 13. Obsługa oprogramowania w hotelarstwie
 14. Obsługa oprogramowania w gastronomii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 16. Akredytowany kurs psychoedukacji i coachingu w kształceniu zawodowym w standardach ICF
 17. Systemy zapewniania jakości
 18. Szkolenie z testu Achnika wraz z licencją dla doradcy zawodowego
 19. Narzędzia change your mind (CYM) w kształceniu zawodowym
 20. Warsztaty – neurolingwistyczne techniki pracy z uczniem w kształceniu zawodowym