Szkolenia zaplanowane na II półrocze 2017

Lp. Tytuł szkoleń Wykonawca Odbiorca Proponowany termin realizacji
1. Kuchnia molekularna Profi Biznes Group nauczyciele wrzesień 2017
2. Montaż sieci światłowodowych Profi Biznes Group nauczyciele wrzesień – październik 2017
3. Programowanie obrabiarek CNC Profi Biznes Group nauczyciele wrzesień – listopad 2017
4. Język obcy branżowy Profi Biznes Group uczniowie wrzesień – październik 2017
5. Kuchnia molekularna Profi Biznes Group uczniowie październik 2017
6. Nowoczesne techniki kulinarne Profi Biznes Group uczniowie wrzesień – październik 2017
7. Kurs sommelierski Profi Biznes Group uczniowie wrzesień – październik 2017
8. Kurs baristyczny Profi Biznes Group uczniowie listopad – grudzień 2017
9. Coaching grupowy Profi Biznes Group uczniowie wrzesień – październik 2017
10. Prawo jazdy B Profi Biznes Group uczniowie październik – listopad- grudzień 2017
11. Programowanie obrabiarek CNC Profi Biznes Group uczniowie październik – grudzień 2017
12. Zajęcia przygotowujące do egzaminu CKZiU uczniowie wrzesień – grudzień 2017
13. Przygotowanie programów i materiałów dydaktycznych do KKZ CKZiU nauczyciele wrzesień – grudzień 2017
14. Zaawansowane techniki modelowania 3D PWSZ nauczyciele październik – listopad 2017
15. Wykrywanie zafałszowań żywności PWSZ uczniowie wrzesień 2017
16. Warsztaty SLOW-FOOD PWSZ uczniowie październik 2017
17. Oznaczanie kaloryczności (2 grupy) PWSZ uczniowie październik – listopad 2017
18. Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) PWSZ uczniowie październik – listopad 2017
19. Wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy CKZiU uczniowie wrzesień – październik 2017