INFORMACJE O PROJEKCIE

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja.

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Numer naboru: RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/16

Tytuł projektu: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Okres realizacji projektu: od 2016-07-01 do 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: województwo: LUBUSKIE powiat: zielonogórski gmina: