Postępowania ogłoszone

  • Organizacja usługi Festiwal zawodów – warsztaty wyjazdowe u pracodawcy CKZiU.042.Z.2.2017 – ogłoszenie
  • Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie CKZiU.042.Z.3.2017 – ogłoszenie – unieważnione
  • Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie CKZiU.042.Z.4.2017 – ogłoszenie – unieważnione
  • Dostawa mebli na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie CKZiU.042.Z.5.2017 – ogłoszenie – unieważnione