Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej tworzy swoją historię na ziemi lubuskiej już od ponad 25 lat. Jest największą organizacją pracodawców w regionie oraz największym związkiem regionalnym w Polsce. Posiada siedzibę główną oraz cztery oddziały terenowe zlokalizowane w Nowej Soli, Żarach, Wschowie oraz Świebodzinie. Zrzesza obecnie ok. 320 podmiotów – firm oraz innych podmiotów.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ważnym partnerem instytucji regionalnych i krajowych. Należy do Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej, oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, skupiającego przede wszystkim firmy z sektora MŚP.

Nasi przedstawiciele mogą reprezentować interesy małych i dużych pracodawców, biorąc udział w pracach Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Zatrudnienia, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Radzie Kongresu MŚP Związku Przedsiębiorców i Pracodawców czy Lubuskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego. W każdej z tych instytucji zabieramy głos w sprawach najważniejszych dla przedsiębiorców, w każdej z nich prezentujemy nasz punkt widzenia.

OPZL funkcjonuje w sposób bardziej nowoczesny niż inne organizacje tego typu. A ciągłe starania o wysoką pozycję powodują, że podnosi swoją poprzeczką coraz wyżej stale mając za priorytet rozwój przedsiębiorczości oraz rozwoju w regionie. Efektem tych działań jest podejmowanie wielu inicjatyw. Realizując usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe a także inne działania statutowe, dbamy o ich wysokie walory, profesjonalne wykonanie, o poziom zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców, dążąc przy tym do zdobycia ich zaufania i pełnego zadowolenia. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizuje projekty adresowane do lubuskich przedsiębiorców współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej, w których koncentruje się na transgranicznej współpracy gospodarczej, wdrażaniu innowacji i rozwijaniu kontaktów pomiędzy nauką i gospodarką, a także na rozwijaniu regionalnego rynku pracy w oparciu o potrzeby przedsiębiorców.

OPZL jest również twórcą największego wydarzenia gospodarczego w naszym regionie – Lubuskiego Forum Gospodarczego, podczas którego poruszane są bieżące tematy mające największy wpływ na przyszłość gospodarczą województwa. Oprócz tego w ciągu całego roku organizowane są przeróżne spotkania branżowe, mające na celu integrację oraz kojarzenie lokalnego środowiska przedsiębiorców.