Firma Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska (PBG) działa na rynku polskim od 2000 roku. W 2013 roku wraz z Profi Biznes Sp. z o.o. i Profi Coaching School stworzyły grupę Profi Biznes. Firma prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte, projekty szkoleniowe, projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo, consulting    i coaching dla firm, urzędów i Klientów indywidualnych. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin wiedzy kraju i ze świata. W 2014 r. otrzymała (w pierwszej dziesiątce) certyfikat Małopolskich Standardów firmy szkoleniowej wyznaczonych przez Unię Europejską potwierdzający wysoki poziom merytoryczny i metodyczny.

Profi Biznes posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów dla szkół dla których jednostkami prowadzącymi są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Firma realizowała projekt w ramach 9.2, 9.2.1, 9.4 PO KL. Partnerami w tych projektach były gminy, miasta na prawach powiatu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach przedmiotowych projektów Profi Biznes pełniło funkcje lidera projektu, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie projektem, wybór wykonawców, zatrudnienie nauczycieli, rozliczenia finansowe oraz nadzór nad działaniami partnerów. We wszystkich projektach osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki i poprawnie rozliczono dotacje.