30wrz/17

Warsztaty „Kształtowanie kompetencji zawodowych”

W dniach 15.09-16.09 i 29.09-30.09 były realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dodatkowe zajęcia adresowane do uczniów pt. „Kształtowanie kompetencji zawodowych- coaching grupowy”. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów, Beneficjentów projektu, którzy poprzez specjalistyczne narzędzia, pracę z kartami rozwijali swoje kompetencje zawodowe potrzebne na rynku pracy. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się określać swoje bariery i przekonania powodujące ograniczenia. Podczas zajęć każdy wypracował metody pozwalające rozwijać kompetencje zawodowe.

28wrz/17

Wycieczka mechatroników do firmy IQor w Zielonej Górze

26 września 2017 roku przyszli mechatronicy z klas 4 TEM, 3 THM i 2 TM wraz z opiekunami byli na wycieczce dydaktycznej w firmie IQor w Zielonej Górze. Firma IQor zajmuje się naprawą sprzętu elektronicznego, w tym np. dekoderów dla czołowych dostawców usług telewizyjnych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi narzędziami i technologiami stosowanymi w tej branży oraz możliwościami podjęcia zatrudnienia w przyszłości. Czytaj dalej

18wrz/17

Kurs baristy zakończony!!!

W dniach 15-16.09.2017 odbył się kurs baristy realizowany w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Czytaj dalej

14wrz/17

Najbliższe wydarzenia w projekcie

Po wakacyjnej przerwie ruszają kolejne szkolenia i kursy realizowane w projekcie.

 • 14.09.2017- 16.09.2017 odbędzie się kurs baristy dla 10 uczniów CKZiU.
 • 15.09.2017 startuje coaching grupowy dla 12 uczniów CKZiU pt. „Kształtowanie kompetencji zawodowych”.
 • 20.09.2017 rozpoczyna się kurs języka niemieckiego branżowego dla 10 logistyków z CKZiU.
 • 21.09.2017 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla II grupy kursantów na prawo jazdy kat. B.
 • 26.09.2017 odbędzie się wycieczka dydaktyczna do firmy Iqor w Zielonej Górze. Udział weźmie 44 mechatroników z CKZiU.
 • 29.09.2017 – 30.09.2017 odbędzie się szkolenie z kuchni molekularnej, które jest przeznaczone dla10 nauczycieli przedmiotów zawodowych z CKZiU.

Za organizację i przeprowadzenie powyższych kursów odpowiada partner projektu Biznes Profi Group Sylwia Majewska ze Szczecina

 • 2.10.2017 rozpocznie się kurs dla nauczycieli CKZiU pt. „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, realizatorem kursu jest PWSZ w Sulechowie.
 • 7.10.2017 odbędą się następujące szkolenia, laboratoria i warsztaty organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie:
  „Wykrywanie zafałszowań żywności z wykorzystaniem techniki PCR”– udział wezmą 4 osoby,
  „Warsztaty gastronomiczne Slow Food”– uczestniczyć będzie 12 uczniów,
  „Oznaczanie kaloryczności przy pomocy Bomby Kalorymetrycznej”– laboratorium przeznaczone dla 12 osób,
  „Nowe formy żywności wygodnej (sous vide) w gastronomii”
09sie/17

Płatne staże na wakacje 2017

Doskonalenie kształcenia poprzez dodatkowe staże w firmach

Trwa realizacja staży w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Pierwsze staże, pierwsze  stypendia stażowe i refundacje kosztów dla firm już wypłacone. Nad organizacją i przebiegiem staży czuwa Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Czytaj dalej

31lip/17

Spotkanie Rady Projektu

31 lipca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego  w Powiecie Zielonogórskim”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele beneficjenta projektu – Powiatu Zielonogórskiego, partnerów projektu – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz lidera projektu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Na spotkaniu dokonano podsumowania realizacji projektu w I półroczu 2017 r. oraz przedstawiono harmonogram szkoleń, które będą realizowane w II półroczu 2017. Omówione zostały propozycje zmian, które należy wprowadzić we wniosku o dofinansowanie projektu. Określono również  harmonogram czynności, których zrealizowanie w III i IV kwartale jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

 

11cze/17

Coaching nową metodą pracy w kształceniu zawodowym.

Pragnąc jak najlepiej wykonywać swój zawód 18 nauczycieli przedmiotów zawodowych podjęło się udziału w „Akredytowanym kursie psychoedukacji i coachingu w kształceniu zawodowym w standardach ICF. Realizatorem kursu był partner projektu Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze Szczecina. Zajęcia były bardzo interesujące i pozwalające nabyć wiele interesujących umiejętności, które uczestnicy będą mogli wykorzystywać w pracy z młodzieżą i nie tylko.