Od 28.10.2017 do 09.12.2017 odbywało się w ramach projektu szkolenie z języka angielskiego dla branży logistycznej, w którym udział wzięło 10 uczniów, uczących się zawodu technika logistyka. Celem projektu było zdobycie specjalistycznego słownictwa branżowego, niezbędnego do wykonywania zawodu. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie otrzymując zaświadczenia. Za realizację szkolenia odpowiadał partner projektu Profi Biznes Group Sylwia Majewska ze Szczecina.