Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych podczas czterech spotkań poznawało wiedzę z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych stosowanych w branży gastronomicznej. 15 uczniów w terminie od 3.11.2017 do 25.11.2017, pod kierunkiem Rajmunda Królika zgłębiało wiedzę i nabywało nowych umiejętności z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych  (np. sous vide, eksperymentalne techniki wędzenia) stosowanych w branży. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu trenera oraz zapałowi uczestników na zajęciach panowała atmosfera zachęcająca do wytężonej pracy.